Projekti Digitalnega inoviranja kulturne dediščine

Leta 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 sofinanciralo aktivnosti digitalnega inoviranja kulturne dediščine, kar je spodbudilo več kot 30 destinacijskih (lokalnih in regionalnih) projektov, ki so združevali interpretacijo kulturne dediščine, razvoj turističnih produktov in digitalne tehnologije. V okviru razpisa je bilo sofinanciranih več kot 110 3D modelov kulturne dediščine iz registra nepremične kulturne dediščine, za katere je bilo pripravljenih tudi več videov, kratkih dokumentarnih in promocijskih filmov, 360-stopinjskih fotografij notranjosti in zunanjosti, 360-stopinjskih video posnetkov ter računalniško generiranih grafik. Za nekatere enote so bili geodetsko izmerjeni in izrisani tlorisi, posnete izjave pričevalcev ter zbrana številna arhivska gradiva. Ta portal je namenjen predstavitvi teh rezultatov.

Pred začetkom aktivnosti so vse sodelujoče organizacije prisostvovale na usposabljanjih, na katerih so se spoznale z digitalnimi in razvojnimi procesi, nujnostjo varovanja kulturne dediščine ter principi interpretacije. Ob tej priložnosti je nastal tudi priročnik Digitalno inoviranje kulturne dediščine: Priročnik za turistične destinacije.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je leta 2021 za iniciativo prejelo nagrado Evropskega združenja za kulturni turizem (European Cultural Tourism Network). Nekateri rezultati so bili med drugim predstavljeni tudi na slovenskem paviljonu na EXPO 2020 v Dubaju.

 


Datum objave: september 2022

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem

Gradiva so pripravile vodilne turistične destinacije: Bela krajina, Bled, Bohinj, Celje, Cerkno, Čatež in Posavje, Dobrna, Dolenjska, Dolina Soče, Idrija, Izola, Kamnik, Kočevsko, Koper, Koroška, Kranj, Kranjska Gora, Kras, Laško, Ljubljana, Maribor - Pohorje, Nova Gorica in Vipavska dolina, Novo mesto, Podčetrtek, Pomurje, Ptuj, Radovljica, Rogaška Slatina, Rogla - Pohorje, Šaleška dolina, Škofja Loka, Zeleni kras, Zgornja Savinjska dolina.

 

Izvajalec: Arctur d.o.o.

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)