Pravno obvestilo

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MGRT) spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.dikd.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence zaupali svoje osebne podatke. MGRT jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t. i. piškote (Cookies).

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev MGRT

Arctur d.o.o. je vzdrževalec spletnega mesta www.dikd.si in v skladu s pogodbo z MGRT in za MGRT opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. Arctur se zaveže, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil MGRT ter jih ne obdeluje in ne sme obdelovati za noben drug namen.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem portalu www.dikd.si so informativne narave. MGRT se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka. MGRT ne odgovarja za vsebine besedil, ki so jih pripravili skrbniki turističnih destinacij.

MGRT ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletnega portala www.dikd.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. MGRT ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega portala www.dikd.si.

MGRT si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.dikd.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave

Nekatere podstrani www.dikd.si lahko, z namenom podajanja celovitih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.dikd.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži MGRT. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost MGRT za vse primere izključena.

Avtorske pravice/Copyright

Vse pravice spletnega portala www.dikd.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na portalu www.dikd.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.dikd.si za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja MGRT oz. lastnika vsebin.

Pravno obvestilo lahko lastnik portala kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.